24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Skládka

Příbram

Skládka

Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů

Hlavní činností společnosti RUMPOLD-P s.r.o., provozovny Příbram je svoz a odstranění odpadů kategorie O i N, vč. odpadů kapalných. V rámci centra nakládání s odpady v Chrástu u Březnice provozuje skládku, třídírnu, recyklační centrum, překladiště a zpětné odběry odpadů.

Z hlediska územní působnosti je činnost firmy soustředěna na region středních Čech. Povolení IPPC nám dovoluje nakládat s odpady jak nebezpečnými, tak s odpady ostatními včetně dopravy. 

K základnímu vybavení a službám společnosti patří: 

 • skládka odpadů S-OO v Chrástu u Březnice 
 • sklad nebezpečných odpadů na skládce v Chrástu u Březnice 
 • odstranění nebezpečných odpadů
 • svozová technika na sběr popelových nádob 
 • kontejnerová technika na sběr separovaných, objemných, nebezpečných a zdravotnických odpadů 
 • třídící linka na separované odpady (plasty, sklo, papír a další) 
 • recyklační středisko stavebních odpadů 

Informace o této provozovně

2024

Podporujeme nejtvrdší hasiče Středočeského kraje

Ve čtvrtek 16. května 2024 se v Příbrami konal již X. ročník krajské soutěže HZS Středočeského kraje TFA Příbram 2024. Soutěž TFA (Toughest Firefighter Alive), známá jako „Nejtvrdší hasič přežije“, přilákala mnoho odvážných hasičů, kteří se utkali v náročných disciplínách. Firma Rumpold-P s.r.o. měla tu čest být jedním ze sponzorů této významné akce. Více se o akci dozvíte zde.


Odpovědný přístup k životnímu prostředí je pro nás stále důležitý

Víte, kolik jsme společně díky sběru vysloužilých elektrospotřebičů uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody? Pokud vám stejně jako nám na životním prostředí záleží, prohlédněte si Certifikát enviromentálního vyúčtování, které jsme za loňský rok opět obdrželi od společnosti ASEKOL a v němž se všechna tato důležitá čísla dozvíte.

Certifikát enviromentálního vyúčtování za rok 2023


Archiv 2023

Divadlo patřilo dětem a my jsme byli u toho

Poslední květnovou neděli proběhla pod záštitou města Příbram zajímavá každoroční akce „Divadlo patří dětem“. Nejen pro dětské publikum byly připraveny pohádky pod širým nebem, soutěže, klauni, pouťové atrakce, horolezecká stěna a mnoho dalšího. A nechyběla ani naše společnost s popelářským autem, kde si děti mohly vyzkoušet, jaké by to bylo, splnit si svůj sen a stát se popelářem. Přiznejme si, kdo z kluků v dětství po tom netoužil? Děti si tak mohly prohlédnout popelářský vůz zblízka a zkusit si, jak se vysypávají popelnice. I my jsme si tak užili spolu s dětmi zábavné odpoledne, a zároveň jsme celou akci zaštiťovali v oblasti likvidace odpadů. Těšíme se zase za rok!


Archiv 2022

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Dle environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL pro rok 2022 přispěla naše společnost Rumpold-P k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů.

CERTIFIKÁT ENVIROMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

RUMPOLD-P s.r.o.
IČ: 61778516
DIČ: CZ61778516

Fakturační adresa:
Čs. armády 29
261 01 Příbram

Datová schránka: ip4yggf

Obchodní zástupce: Jan Brabec
E-mail: brabec@rumpold.cz
Telefon: +420 318 633 054

Office manager: Martina Poslušná
E-mail: poslusna@rumpold.cz
Telefon: +420 318 633 054

Doprava a objednávky: +420 607 977 047

Reklamace: reklamacepribram@rumpold.cz

DALŠÍ KONTAKTY

Třídírna Chrást

Telefon: +420 602 200 261
Provozní doba: Po–Pá 6:00–14:30
IČZ: CZS02458
ZOBRAZIT V GOOGLE MAPS

Na třídírnu můžete přivézt v neomezeném množství:

 • Papír 
 • Plast 
 • Tetrapack

Skládka Chrást

Telefon: +420 602 660 899
Provozní doba: Po–Pá 6:00–16:30
IČZ: CZS00068
ZOBRAZIT V GOOGLE MAPS

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) – v omezeném množství – větší množství viz třídírna Chrást 
 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zeleň 
 • Stavební odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Dřevěný odpad 
 • Komunální odpad

Recyklační středisko stavebních odpadů – Chrást u Březnice 

Provozní doba: Po–Pá 6:00–16:30
IČZ: CZS02031
ZOBRAZIT V GOOGLE MAPS

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Beton
 • Cihly
 • Tašky a keramické výrobky
 • Dřevo
 • Zemina a kamení

Překladiště odpadů Chrást u Březnice

IČZ: CZS02658

Provoz Sklad nebezpečných odpadů Chrást

IČZ: CZS00069

Provoz Mobilní zařízení

IČZ: CZP00866