24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Compliance ve firmě Rumpold

Compliance
ve firmě Rumpold

Compliance ve firmě Rumpold

ODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM STOJÍ ZA TO ŽÍT

Compliance znamená ve firmě Saubermacher důsledné dodržování právních předpisů, vnitropodnikových pravidel, základních principů a etických hodnot. Compliance je mnohem víc než závazek – je to ústřední součást naší firemní kultury. Proto klademe velký důraz na dodržování nejvyšších standardů, pokud jde o compliance.

ZA ČÍM SI STOJÍME

Proto je to pro nás důležité

Přísnými opatřeními ohledně compliance zajišťujeme nejen dodržování zákonů a předpisů, ale také ochranu našich zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Vytváří prostředí důvěry a transparentnosti, kde si všichni zúčastnění mohou být jisti, že jednáme eticky a zodpovědně. To vše podporuje dlouhodobá partnerství, posiluje naši pověst a přispívá k udržitelnému rozvoji.
Základem je Průvodce Hanse Rotha a Etický kodex firmy Saubermacher. Tento kodex platí pro všechny zaměstnance skupiny Saubermacher bez ohledu na jejich funkci nebo místo výkonu práce.

JÁDRO NAŠÍ COMPLIANCE

Etický kodex

Náš Etický kodex odráží nejdůležitější hodnoty a definuje pravidla chování, která formují naši každodenní práci. Pokrývá celou řadu témat, jako např. spravedlivá hospodářská soutěž, předcházení korupci, vyhýbání se diskriminaci, bezpečnost práce, ochrana zdraví, ochrana klimatu a životního prostředí a ochrana lidských práv.
Společně se specifickými směrnicemi a předpisy je vodítkem pro naše zákonné a eticky správné chování.

Flowpaper

Desktop