24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Technik, nové technologie, nový vývoj

Výzkum
a vývoj

Technik, nové technologie, nový vývoj

Díky velkému podílu inovací a vlastnímu oddělení výzkumu a vývoje se společnost Saubermacher zaměřuje na aplikačně orientovaný výzkum. Svými inovacemi chceme vytvářet skutečnou přidanou hodnotu. Pro naše zákazníky a životní prostředí. Při hledání perspektivních technologií, metod a postupů intenzivně spolupracujeme s univerzitami, výzkumnými institucemi, zákazníky a (průmyslovými) partnery. Díky možnostem digitalizace a automatizace vyvíjíme nové standardy. Protože chceme naše zákazníky inspirovat. S ekologicky a ekonomicky rozumnými řešeními – na cestě k nulovému odpadu.

PŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST

Výhledová řešení

Neustále vyvíjíme procesy zpracování a recyklace nebezpečných i ostatních odpadů. Naším cílem je efektivitu v těchto procesech nadále zvyšovat. Vyhledáváme řešení pro specifické odpady, jejichž recyklace dnes ještě není technicky proveditelná nebo ekonomicky výhodná. Například náš high-tech závod na recyklaci lithium-iontových baterií v Bremerhavenu byl vybudován s využitím postupů a technologií, které jsme si částečně vyvinuli sami.

chytrý odpad, zero waste, digitalizace v odpadech

OD ODPADU K SUROVINĚ

Digitalizace v procesu nakládání s odpady

Společnost Rumpold vidí v digitalizaci velkou příležitost. Zkoumáme a vyvíjíme digitální nástroje jako „virtuální společnost pro likvidaci odpadů“, abychom mohli propojit společnosti zabývající se nakládáním s odpady a zákazníky a mohli nabízet vysoce kvalitní likvidaci odpadů včetně nových doplňkových služeb z jednoho zdroje. Mnohé z našich projektů jsou zatím ve fázi pilotního projektu, ale některé jsou již na trhu: Inteligentní platformy, high-tech senzory v odpadkových koších a skenery recyklovatelných odpadů, které občanům posílají přímou zpětnou vazbu o jejich chování při třídění do jejich chytrých telefonů.
Pevně věříme, že technologie třídění založené na senzorech nejnovějších generací, robotika a přístupy Průmyslu 4.0 budou určovat zpracování odpadu budoucnosti. V souladu s touto hlavní zásadou chceme pro naše zákazníky a partnery nacházet ještě lepší řešení a v souladu s naší vizí „zero waste" uzavírat materiálové cykly.