24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
15. března 2022

Společnost Saubermacher nastavuje nové recyklační standardy

Společně se svou dceřinou společností Redux Recycling GmbH dosáhla společnost Saubermacher v oblasti životního prostředí díky neustálému vývoji recyklačního procesu pro lithium-iontové baterie poprvé 95% míry recyklace kovů.

Zároveň se daří vyrábět aktivní hmotu s niklem, kobaltem, lithiem a mědí v nejvyšší čistotě. Recyklované výrobky jsou produkovány v průmyslově v severním Německu. To je v historii recyklace baterií unikátní a jasně ukazuje – zcela v duchu Světového dne recyklace, který připadá na 18. března, že profesionální recyklaci lze považovat za sedmý zdroj.

Průmyslové měřítko. Inovativní proces vyvinuly a neustále zdokonalují samotné společnosti Saubermacher a REDUX. Zpracovávají se vyřazené baterie/akumulátory i zmetky z výroby. V závislosti na velikosti baterie probíhá recyklace ve třech nebo čtyřech fázích (vybíjení[1], demontáž, tepelná předúprava, mechanické zpracování). Procesy tepelné úpravy se kombinují s mechanickou separací a oddělováním. Tímto způsobem se dosáhne optimálních výsledků. Kromě recyklovaných kovů, jejichž kvalita zcela odpovídá kvalitě primárních surovin, představuje důležitý produkt recyklace také tzv. aktivní hmota. Pouze nepatrné příměsi „černého zlata“ umožňují jednoduchou a energeticky nenáročnou extrakci niklu, kobaltu, lithia a mědi hydrometalurgickými procesy. „Již dnes má společnost Saubermacher, resp. naše stoprocentní dceřiná společnost REDUX v Bremerhavenu, schválený provoz, který dokáže efektivně zpracovat až 5 tun li-ion baterií za hodinu,“ informuje Ralf Mittermayr, předseda představenstva společnosti Saubermacher. „Poprvé tak stanovujeme průmyslové standardy v oblasti recyklace lithium-iontových baterií a vytváříme základní předpoklad pro skutečné oběhové hospodářství v této oblasti,“ pokračuje Mittermayr. Díky 95% účinnosti recyklace kovů splňuje REDUX již nyní plánované cíle nového nařízení EU o bateriích (2025: 90 %, 2030: 95 %).

Alternativní skladování surovin. V současné době jsou získané druhotné suroviny stále výrazně dražší než primární suroviny. V dlouhodobém horizontu se díky zvýšení produktivity stanou náklady na zpracování finančně konkurenceschopné, ale je třeba vzít v úvahu i další faktory. Je to proto, že poptávka po vzácných surovinách neustále roste, jak ukazuje samotný příklad e-mobility. V Rakousku bylo v uplynulém roce nově zaregistrováno přibližně 33 400 elektronických automobilů. To odpovídá podílu 6,4 %[2] a tento trend má stále rostoucí tendenci. Rekordní počet nových registrací byl zaznamenán také v Německu, kde v roce 2021 přibylo přibližně 356 000 vozů s čistě elektronickým pohonem[3].

V Evropě však nejsou žádná relevantní ložiska surovin. Více než 70 % světových dodávek kobaltu pochází z Demokratické republiky Kongo. Těžba probíhá částečně za sporných okolností a přibližně tři čtvrtiny dolů vlastní Čína. Ložiska lithia existují i v Evropě, např. v Rakousku, ale těžba vede k zasolování sladké vody. „Kromě vysoké závislosti na příslušných surovinách ze zahraničí jsou rostoucí ceny také jasným varovným signálem. Proto musí být primární suroviny, jako je kobalt, nikl a lithium, po dovozu zachovány ve 100% oběhu. V každém případě musí nové nařízení EU o bateriích tyto okolnosti zohlednit, a to i s ohledem na Zelenou dohodu,“ zdůrazňuje generální ředitel společnosti REDUX Martin Reichstein.

Vize nulového odpadu. Lithium-iontové baterie a akumulátory představují zvláštní výzvu pro recyklaci kvůli hořlavým látkám a elektricky uložené energii. Navíc ne všechny lithiové baterie jsou stejné. To platí zejména pro baterie do elektromobilů, které se výrazně liší svým chemickým složením. Chybějící výrobní informace a zakázková výroba ztěžují účinnou recyklaci. Nicméně společnost Saubermacher již nyní dosahuje přibližně 70% míry recyklace baterií pro e-auta (vztaženo k celé baterii), a to díky speciálně vyškoleným zaměstnancům a odbornému know-how.

„Naším cílem je nulový odpad. Na jedné straně pracujeme na projektech druhé životnosti a na druhé straně pokračujeme ve zdokonalování našeho recyklačního procesu krok za krokem společně se zákazníky a partnery, abychom nakonec z baterií získali 100 % surovin,“ dodává generální ředitel Mittermayr. Závod REDUX zpracovává všechny lithium-iontové baterie, tj. baterie pro domácnosti, spotřebiče a elektronická auta, a má schválenou kapacitu 10 000 tun ročně.

K dosažení této vize je zapotřebí pomoci každého jednotlivce. Pro recyklaci je třeba baterie řádně shromažďovat. Stejně jako dříve končí příliš mnoho baterií omylem ve zbytkovém odpadu nebo leží v zásuvkách, sklepích či na půdách, a tím ztrácí svou pozici důležitého poskytovatele surovin. „U příležitosti Světového dne recyklace bychom proto rádi upozornili na důležitost správného třídění odpadu. Každý správně zlikvidovaný odpad se počítá!“ shodují se Mittermayr a Reichstein.

[1] Die Entladung entfällt bei Geräte- und Haushaltsbatterien, z. B. Laptop-Akku, Staubsaugerroboter-Akku
[2] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/694131/umfrage/anteil-der-elektrofahrzeuge-an-den-pkw-neuzulassungen-in-oesterreich/
[3] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/244000/umfrage/neuzulassungen-von-elektroautos-in-deutschland/