24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30

Zpráva o
udržitelnosti 2021

NAŠE CESTA K ZERO WASTE

Závazek k ochraně životního prostředí a klimatu, převzetí společenské odpovědnosti a řízení firmy orientované na budoucnost jsou důležitými základními kameny úspěšné firmy. V aktuální Zprávě o udržitelnosti prezentuje firma Saubermacher opatření a akce v těchto oblastech od roku 2018 do roku 2021.

Dosavadní úspěchy a dlouhodobé plány. Od poslední aktualizace udržitelnosti v roce 2018 se toho ve firmě Saubermacher hodně udělalo. Rostoucí míra recyklace v důsledku četných rozšíření a modernizací recyklačních zařízení zajišťuje více recyklovaných surovin pro opětovné použití. Vozový park vykázal také hodně inovací a ambiciózních cílů. Kam ale firma Saubermacher směřuje z hlediska společenské odpovědnosti firem a zeleného údělu? Jaké výzvy musí překonat? CEO Ralf Mittermayr nabízí postřehy a výhledy na strategii a cíle udržitelnosti firmy Saubermacher v příštích letech.

Transparentní klíčová fakta a přidaná hodnota pro všechny. Zákazníci samozřejmě najdou obvyklá čísla, data a fakta pro vlastní reporting. A speciální odměna: Děti a věčně mladí se mohou věnovat tématu třídění odpadu hravou formou.

Přečtěte si naši aktuální Zprávu o udržitelnosti zde:

Zpráva o udržitelnosti 2021 (česky)
Sustainability report 2021 (english)

Mag. Gebhard Falzberger, provozní ředitel LKH-Univ. kliniky Graz

»Jak ve veřejném zájmu, tak v rámci klimatické a energetické strategie KAG je třeba podporovat spolupráci s ekologicky uvědomělými a regionálními firmami, respektive partnery pro likvidaci odpadu. Udržitelné nakládání s odpady je zásadní pro dosažení cílů definovaných v dokumentu „Klimatická neutralita a energetická bezpečnost do roku 2040“.«

Mag. Gebhard Falzberger
provozní ředitel LKH-Univ. kliniky Graz
Katrin Vohland, generální ředitelka a vědecká ředitelka Přírodovědného muzea ve Vídni

»Firma Saubermacher garantuje odbornou likvidaci všech odpadních frakcí vznikajících v Přírodovědném muzeu v souladu s bezpečnostními směrnicemi a předpisy na ochranu životního prostředí. Přírodovědné muzeum těží také z dlouholetých zkušeností firmy Saubermacher s likvidací nebezpečných látek. Firma Saubermacher je spolehlivým partnerem pro udržitelné nakládání s odpady.«

Katrin Vohland
generální ředitelka a vědecká ředitelka Přírodovědného muzea ve Vídni
Dr. Harald Hauke, člen představenstva ARA AG

»Oběhové hospodářství je ochrana klimatu. Jako lídr v oblasti inovací pro oběhové hospodářství potřebujeme také partnery pro likvidaci, jako je firma Saubermacher, kteří mají udržitelnost v genech. Protože jen společně můžeme ekonomicky a ekologicky rozumným způsobem dosáhnout cílů EU v oblasti recyklace.«

Dr. Harald Hauke
člen představenstva ARA AG