24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30

O nás

To jsme my

Společnost RUMPOLD s.r.o. se sídlem v Praze byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost stejnojmenné rakouské firmy. Postupně vznikaly provozovny v dalších regionech ČR. V roce 2006 se mateřská firma spojila se společností Saubermacher AG, která patří k nejvýznamnějším podnikům odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě.

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Firmy skupiny Rumpold poskytují komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města, obce a občany, tak i pro průmyslové podniky, živnostníky nebo obchodní řetězce. Sběr, svoz a transport všech druhů odpadů je zajišťován nejmodernější technikou. Společnost klade důraz na materiálové i energetické využití odpadů. Za tímto účelem provozuje zařízení na třídění a úpravu odpadů, biodegradační plochy, kompostárny, solidifikační jednotku, závod na výrobu tuhých alternativních paliv atd.

Ecoport -Saubermacher Group Headquarter

Materiálově nevyužitelné odpady jsou odstraňovány na vlastních skládkách komunálních (ostatních) odpadů, na skládce nebezpečných odpadů.  Ve spalovnách nebezpečných odpadů provádíme termické zneškodnění odpadů za současné výroby tepelné energie. S ohledem na potřeby našich zákazníků zajišťujeme projekty sanací starých ekologických zátěží, včetně jejich finální realizace.

Řada našich provozoven poskytuje svým zákazníkům i další služby, jako například údržbu a čištění komunikací, správu veřejného osvětlení nebo údržbu zeleně. Ve všech oblastech ochrany životního prostředí jsou realizovány takové postupy, které plně odpovídají legislativě ČR a EU. Z těchto důvodů je firma RUMPOLD držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a také nositelem označení Odborný podnik pro nakládání s odpady.

Rumpold v číslech
Zaměstnáváme
646
spolupracovníků
na
15
pobočkách
Rumpold zpracovává více než
525 000
tun odpadu za rok
Staráme se o
730
obcí
a
9762
firem
zero waste, odpovědnost za životní prostředí, ochrana životního prostředí

Naše vize

Zero waste

Naše vize „zero waste“ je závazkem ke skutečné udržitelnosti. Žádná teorie, ale praxe. Již nyní získáváme zpět mnoho surovin a cenných materiálů z odpadu.

nové technologie, recyklace odpadů, inovace v odpadovém hospodářství

Naše mise

Inovace s přínosem pro životní prostředí

Díky stále novým nápadům a inovacím, díky našemu vlastnímu výzkumu a vývoji a spolupráci, jsme hnací silou logistiky odpadů a využití a recyklace důležitých surovin. Díky špičkovým technologiím, prvotřídnímu týmu a úzké spolupráci se zákazníky a partnery. Naše bezodpadová řešení jsou šitá na míru našim klientům a jsou výhodná pro všechny. Pro životní prostředí. Pro lidi. A pro vaši firmu.

Ochrana životního prostředí

Naše filozofie

Pro životní prostředí, ve kterém stojí za to žít

Opakovaně jsme prokázali, že ochrana klimatu a životního prostředí je nám blízká. Naše filozofie stojí na třech pilířích: zpracování/recyklace odpadů, ochrana životního prostředí v našich vlastních provozech a poradenství v oblasti životního prostředí. Díky naší vysoké míře recyklace již nyní ušetříme přibližně 612 000 tun CO2 ročně. Jsme tedy nejen klimaticky neutrální, ale v mnoha ohledech i klimaticky pozitivní. Kromě toho používáme například automatickou optimalizaci trasy, testujeme alternativní pohony a používáme 100% ekologickou elektřinu. Naše poradenství v oblasti udržitelnosti pomáhá společnostem zvýšit míru recyklace a snížit dopad na životní prostředí.

Naše ideály

Přebíráme odpovědnost

Za lidi

Naší prioritou je poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni. Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, proto se snažíme přizpůsobit co nejvíce jeho možnostem a v rámci objednané služby poskytnout vždy ještě něco navíc. Vyvíjíme inovativní řešení na míru pro současnou i budoucí generaci. Pro naše zaměstnance se snažíme být spolehlivým a férovým zaměstnavatelem. Vážíme si osobnosti jedince, podporujeme jeho osobní i profesní rozvoj a nabízíme mnoho možností, jak se podílet na rozvoji naší společnosti. 

Za životní prostředí

Uvědomujeme si, že naše podnikatelská činnost má dopad na přírodu a celou společnost. Udržitelný rozvoj je pro nás prioritou. Snažíme se o šetrné využívání přírodních zdrojů a o navracení surovin zpět do přírody, aby je mohly využívat i budoucí generace. Transparentnost a důslednost při zpracovávání a recyklaci odpadů je pro nás samozřejmostí. Mezi naše cíle patří rovněž osvěta veřejnosti týkající se ekologických témat, jakož i realizace opatření na podporu ochrany klimatu.

Za firmy a obchodní partnery

Ve spolupráci s obchodními partnery se řídíme ekonomickými zásadami a trvalou udržitelností skupiny Rumpold. Konkurenceschopnost naší společnosti je založena na využívání nejmodernějších technologií a jejich neustálém zdokonalování, což přispívá ke zvyšování hodnoty naší společnosti.

Odpovědnost za životní prostředí

Spolu vytváříme budoucnost

Pro společnost, region a ekologii

Považujeme za svou společenskou povinnost významně přispět k formování oboru služeb v oblasti odpadů a životního v Rakousku, v České republice a v celé střední a jižní Evropě. Jako průkopník v našem oboru významně přispíváme svými znalostmi k dalšímu rozvoji ekologických norem. Jsme aktivním partnerem pro spolupráci ve všech otázkách odpadového hospodářství pro zákonodárce, výzkumné a vývojové instituce a veřejný sektor a sdílíme naše odborné znalosti. Náš závazek a naše myšlenky tak významně přispívají k prostředí, ve kterém stojí za to žít.

V souladu s našimi firemními hodnotami, kterými jsou odpovědnost za lidi a životní prostředí a společné utváření budoucnosti, realizujeme sociální a ekologická opatření v duchu udržitelného rozvoje.

Spolu vytváříme budoucnost

Vedení společnosti

Petr Pazdera
jednatel firmy
Josef Mašek
jednatel firmy
Jan Štefanišin
jednatel firmy

Cyklus tvorby hodnot společnosti Rumpold

Společnost Rumpold poskytuje kompetentní a spolehlivé služby v oblasti nakládání s odpady a přejímá odpovědnost za životní prostředí a společnost.

Naše historie

Nejcennější součástí každé firmy jsou lidé, kteří jsou základem jejího úspěchu. S dynamickým růstem společnosti a rozšiřováním služeb během uplynulých let rostlo i personální zázemí společnosti Rumpold.
Vše odstartoval rok 1992. Právě tehdy došlo k prvnímu kontaktu mezi rakouskou firmou Rumpold Gesellschaft m.b.H a komunální sférou v České republice. Vznikl RUMPOLD s.r.o. se sídlem v Praze, jako dceřiná společnost RUMPOLD a.s.

Rumpold s.r.o.
1992

První kontakty mezi rakouskou firmou Rumpold Gesellschaft m.b.H a komunální sférou v České republice. Založení pražské společnosti RUMPOLD s. r. o., sídla ředitelství a zastoupení pro celou Českou republiku.

Rumpold Vodňany
1993

Podepsána smlouva s městem Vodňany o založení společnosti Rumpold 01-Vodňany s. r. o.

Rumpold Ostrava
1993

Založení společnosti Rumpold 02-Ostrava, která se specializovala na průmyslové odpady.

Rumpold Sušice
1994

Založení společností Rumpold-P Příbram a Rumpold Sušice.

Rumpold Uherský Brod
1994

Podepsána smlouva s městem Uherský Brod o založení společnosti Rumpold UHB s. r. o.

Rumpold Rokycany
1995

Podpis smlouvy s městem Rokycany o založení společnosti Rumpold R – Rokycany s. r. o., která postupně převzala veškeré činnosti od Technických služeb Rokycany.

Skládka Příbram
1996

Dochází k odkoupení společnosti POTI-P s. r. o. a následně přejmenování na RUMPOLD-P s. r. o.

Rumpold Tábor, skládka Želeč
1996

Po uzavření smlouvy na komplexní služby v odpadovém hospodářství s městem Tábor byla založena provozovna Tábor a zprovozněna skládka Želeč.

Recyklace odpadů, recyklační linka, linka na recyklaci opadů
1999

Odkoupením části podniku od Fezka Strakonice vzniká provozovna Strakonice a pyrolýzní spalování se tak stává technologickou součástí skupiny Rumpold.

Rumpold Týn nad Vltavou
1999

Rumpold společně s městem Týn nad Vltavou zakládá společnost Rumpold – T s. r. o., která přebírá činnost stávajících technických služeb.

2003

V květnu byla zahájena stavba nového areálu „na zelené louce“ a v září pak spuštěn provoz výroby tuhých alternativních paliv v Mýtě u Rokycan.

Rumpold Jihlava, spalovna nebezpečného odpadu
2005

Zprovozněna spalovna nebezpečného odpadu v Jihlavě.

zakladatel společnosti Saubermacher
2006

Rumpold se spojuje s rakouskou společností Saubermacher AG, která patří k nejvýznamnějším podnikům odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě.

Svozová technika odpadu
2006

Součástí skupiny se stává společnost BIOPAS, spol. s r.o., jejíž dceřiná společnost DEPOZ s.r.o. provozuje jednu z nejvýznamnějších skládek komunálního odpadu v Jihomoravském kraji.

Chráněná dílna Týn nad Vltavou
2011

Otevíráme nový provoz v Týně nad Vltavou, Rumpold-T chráněná dílna.

Závod na recyklaci chladících zařízení
2015

Vzniká RUMPOLD – RCHZ s. r. o., specializující se na likvidaci chladících zařízení a navazuje a přebírá obchodní aktivitu, jíž se společnost Rumpold zabývá již od roku 1999.

Kompostárna a dekontaminační plocha
2016

Společnost RUMPOLD UHB, s. r. o. po dvou letech zkušebního provozu kompostárny a dekontaminační plochy plynule přechází do plného provozu.

2018

V únoru 2018 byla po rekonstrukci technologie v Mýtě u Rokycan uvedena do provozu nová dvoustupňová linka.

Zpracování chladících zařízení
2019

Zahájen stálý provoz linky v RUMPOLD – RCHZ s. r. o. s pravidelnou roční certifikací dle akreditovaného systému WEEElabex. Zpracováním chladících zařízení a opětovným použitím vzniklých surovin jsme součástí cirkulárního hospodářství a přispíváme k ochraně klimatu.

Certifikáty

ISO 9001 - Rumpold
ISO 14001 - Rumpold
ISO 45001 - Rumpold