24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Budova, pobočka, provozovna

Havlíčkův
Brod

Budova, pobočka, provozovna

Zpracování chladících zařízení

Společnost Rumpold-RCHZ s.r.o. je pobočný závod firmy Rumpold s.r.o. a zaměřuje se na zpracování chladících zařízení, malých a velkých spotřebičů, obsahující nebezpečné látky na bázi freonů. Zařízení zpracováváme na špičkovém zařízení firmy SEG Německo, jejíž technologie a proces splňují přísná kvalitativní kritéria a kde jsme držitelem certifikátu WEEELABEX. 

Zajišťujeme bezpečný a kompletní způsob zpracování chladících zařízení s ukončenou životností. Zabýváme se získáváním všech škodlivých látek pro životní prostředí a jejich následnou likvidací dle platných předpisů. Naším dalším úkolem je získávání cenných druhotných surovin, které jsou recyklovány a dále využity k výrobě nových zařízení či výrobků. Tím jsme jeden z dílů v dnes důležité cirkulační ekonomii. Společnost RUMPOLD-RCHZ je pro Vás kompetentní partner, který Vám zaručí převzetí a ekologické odstranění chladících zařízení s co nejvyšší mírou využití cenných surovin. 

Postup zpracování materiálu: 

  • Zpracováváme chladící zařízení k nám dodané přes sběrné kolektivní systémy. 
  • Zajistíme jeho strojní či manuální rozebrání a roztřídění na recyklát, tj. jednotlivé suroviny (plast, železo, měď, hliník, sklo apod.), které slouží jako vstupní polotovar pro další zpracování nebo na odpad, tj. odstranění nebezpečných látek. 
  • Všechny tyto materiály si od nás odebírají naši zákazníci k dalšímu zpracování a využití, jak surovinovému, tak termickému. Až pouze nezpracovatelný odpad (ca 3 %) vzniklý rozebráním chladících zařízení se odváží na skládku. 

Mezi vstupní zařízení patří: 

  • chladící zařízení z domácností 
  • chladící průmyslové zařízení, včetně čpavkových 
  • klimatizační technika 
  • další zařízení obsahující chladiva 

Informace o této provozovně

RUMPOLD-RCHZ s. r. o.
IČ: 03874541
DIČ: CZ03874541

Fakturační adresa:
Průmyslová zóna
Poděbaby 194
580 01 Havlíčkův Brod

Datová schránka: 62eymhj

Ředitel provozovny: Ing. Zbyněk Vilím
E-mail: vilim@rumpold.cz
Telefon: +420 770 123 000

Vedoucí provozu: Tomáš Hospodka
E-mail: hospodka@rumpold.cz
Telefon: +420 602 452 814

Váha, expedice: Renata Kachlířová
E-mail: prijemrchz@rumpold.cz
Telefon: +420 770 100 064