24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Spalovna nebezpečného odpadu

Jihlava

Spalovna nebezpečného odpadu

Spalovna nebezpečných a zdravotnických odpadů

Hlavní činností provozovny je likvidace nebezpečných a zdravotnických odpadů spalováním. Jedná se hlavně o průmyslové nebezpečné odpady, jako jsou obaly znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující nebezpečné látky, odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, skartace dokumentů, likvidace odpadů „pod dozorem“ (státní správa), odpady vybírané ve sběrných dvorech apod. 

Spalovnu firma Rumpold s.r.o. koupila v roce 2004 a v roce 2005 byla po rekonstrukci systému čištění spalin uvedena do provozu. V roce 2014 byla naistalována jednotka ORC, která ze zbytkového tepla vyrábí v letních měsících elektrickou energii. V zimním období spalovna zásobuje teplem firmu Motorpal a.s. 

Spalovna při svém provozu dodržuje přísné emisní limity, je osazena několikastupňovým čištěním spalin a kontinuálním monitorovacím systémem, který neustále kontroluje kvalitu spalin a výsledky archivuje v řídící jednotce. Povolená kapacita spalovny je 1900 t/rok. 

Informace o této provozovně

RUMPOLD s. r. o.
IČ: 61459364
DIČ: CZ61459364

Fakturační adresa:
Humpolecká 313/5
587 41 Jihlava

Datová schránka: 369yg97

Vedoucí spalovny: Zdeněk Pech
E-mail: pech@rumpold.cz
Telefon: +420 606 781 270

Ekonomka: Eva Hronková
E-mail: hronkova@rumpold.cz
Telefon: +420 567 132222

Spalovna nebezpečného odpadu
Spalovna nebezpečného odpadu