24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Budova, kontejnery

Strakonice

Budova, kontejnery

Spalování nebezpečných a zdravotnických odpadů

Hlavní činností provozovny je likvidace nebezpečných a zdravotnických odpadů spalováním. Jedná se hlavně o průmyslové nebezpečné odpady, jako jsou obaly znečištěné nebezpečnými látkami nebo obsahující nebezpečné látky, odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, skartace dokumentů, likvidace odpadů „pod dozorem“ (státní správa), odpady vybírané ve sběrných dvorech apod. 

Spalovnu firma Rumpold s.r.o. koupila v roce 1999. Spalovna je umístěna v areálu firmy SAGE Strakonice. Tuto firmu spalovna zásobuje horkou párou pro výrobní technologie a pro vytápění. 

Spalovna při svém provozu dodržuje přísné emisní limity, je osazena několikastupňovým čištěním spalin a kontinuálním monitorovacím systémem, který neustále kontroluje kvalitu spalin a výsledky archivuje v řídící jednotce. Povolená kapacita spalovny je 1800 t/rok a převážná část kapacity je zaplněna zdravotnickými odpady. 

Informace o této provozovně

RUMPOLD s. r. o.
IČ: 61459364
DIČ: CZ61459364

Fakturační adresa:
Heydukova 1111
386 01 Strakonice

Datová schránka: 369yg97

Vedoucí provozu: Stanislav Rajchot
E-mail: rajchot@rumpold.cz 
Telefon: +420 724 021 147

Spalovna nebezpečných odpadů: Heydukova 1111, 386 01 Strakonice 
IČZ: CZC00417

Spalovna nebezpečných odpadů
Spalovna nebezpečných odpadů