24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Svoz, gastroodpad
4. srpna 2022

Rumpold v Uherském Brodě sváží gastroodpad

V květnu odstartoval ve spolupráci s Rumpoldem v Uherském Brodě pilotní projekt sběru gastroodpadu. Rumpold sváží odpad z kuchyní a domácností k ekologickému zpracování na odpadářskou bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS.

Ve spolupráci se společností EFG, která má celorepublikově rozběhnutý projekt „Třídím gastro“, byl v květnu zahájen ve městě Uherský Brod pilotní projekt na sběr gastroodpadu, což obnášelo osazení vybrané lokality města speciálními nádobami na gastroodpady. Tyto byly přidány k nádobám na plasty, papír, sklo a biologicky rozložitelný komunální odpad a staly se tak součástí veřejné sítě již užívaných sběrných hnízd. Po doběhnutí pilotního projektu se počítá s pokrytím celé sběrné sítě města.

Gastroodpad lze využít na zelenou elektřinu, teplo a biometan

Množství komunálního odpadu každoročně narůstá a jeho správné třídění je způsobem, jak významně ulevit nejen přeplněným skládkám, ale také městským a rodinným rozpočtům. Dle nejrůznějších průzkumů až 30 % odpadů z domácností je tvořeno zbytky z kuchyně, které mohou najít své další uplatnění, pokud jsou správně odseparovány.

Město Uherský Brod a společnost Rumpold v Uherském Brodě pomocí pilotního projektu pomůže občanům od května 2022 třídit další surovinu – gastroodpad. Tedy zejména zbytky z kuchyně, nedojedená jídla a prošlé potraviny, které poputují do tmavě hnědých, speciálně upravených 120L sběrných nádob. Takto uložený a vyseparovaný odpad je totiž následně možné využít k dalšímu zpracování na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Uherský Brod chce tímto způsobem řešit v prvé řadě problematický odpad a smysluplně využít jeho potenciálu podle zásad oběhového hospodářství.

Co patří do gastroodpadu?

Do speciálních nádob s těsněním a přítlačnou klapkou (zabraňují zápachu) budou moci občané ukládat nedojedené zbytky jídel, tepelně upravené i syrové potraviny rostlinného i živočišného původu, staré pečivo, ořezy ovoce a zeleniny, menší kosti, mléčné výrobky (i tekuté), sedlinu kávy, čajové sáčky apod. Nespornou výhodou takovéhoto sběru je to, že odpad může být do nádob ukládán včetně původních obalů (plast, papír, kov). Odpadá tak vyškrabávání kelímků od jogurtů, vylévání mléka apod. Jediné obaly, které by měl být před separací oddělené, jsou jakékoliv skleněné nádoby. Ty by měly putovat do nádob k tomu určených. Odpad mohou lidé do popelnic vkládat nejlépe v jakémkoliv sáčku, který pevně zavážou tak, aby z něj neunikal obsah.

Tyto tmavě hnědé nádoby s označením „gastroodpad“ by neměly být zaměňovány s klasickými hnědými nádobami na bio odpad, ve kterých by i nadále měla končit veškerá rostlinná složka z domácností (kuchyní), zahrad a zahrádek. Tzn. posekaná tráva, větve, listí, spadané ovoce apod.

Rumpold Uherský Brod, s.r.o. a EFG a.s. v současné době pracují na zavedení třídění gastroodpadu i v komerční sféře, kam spadají restaurace, jídelny, hotely, školy apod.