24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Budova, Provozovna

Biopas
Kroměříž

Budova, Provozovna

Svoz odpadu a údržba zeleně

Klíčovou složku naší činnosti tvoří svoz komunálního a tříděné odpadu jak občanského, tak podnikatelského například ve městě Kroměříž, Hulín, Chropyně a dalších obcích. Nedílnou součástí je kontejnerová doprava, kde poskytujeme komplexní služby podnikatelským subjektům i jednotlivcům. Nabízíme ucelený balíček služeb v oblasti dopravy a nakládání s odpady.

Společnost BIOPAS, spol. s r.o. byla založena v roce 1.7. 1992 společně městem Kroměříž a rakouskou firmou Saubermacher AG. Ihned po vzniku společnosti byl zahájen projekt třídění odpadu. 

O dva roky později následovaly mobilní svozy nebezpečného odpadu z obcí a měst. Rok 1997 se nesmazatelně zapsal do historie nejen celé republiky, ale i naší firmy. Prakticky veškerá technika se ocitla pod vodou. Díky obrovskému nasazení všech spolupracovníků se nám podařilo během velmi krátké doby zprovoznit vozový park a díky tomu jsme se výrazným způsobem zapojili do likvidace povodňových škod. Během dvou měsíců jsme na území města Kroměříže zneškodnili téměř 8000 tun odpadu od občanů, firem a živností. 

Kromě služeb v oblasti odpadového hospodářství jsme od roku 2008 zahájili provoz vlastního zahradnictví. Primárně zajišťujeme péči o veřejnou zeleň města Kroměříže a v případě volných kapacit rovněž pro zájemce z řad firem a také jednotlivců. Jsme schopni provádět jakékoliv zahradní úpravy, údržbu veřejné zeleně, zakládání zahrad, prodej stromků a rostlin a prakticky veškeré další činnosti související se zahradnictvím. Z našich dalších služeb bychom chtěli ještě zmínit práce vysokozdvižnou plošinou, cisternou a další služby. Veškerá naše činnost je vždy prováděna s důrazem na kvalitu, a co je pro nás nejdůležitější, na maximální spokojenost zákazníka. 

Informace o této provozovně

2024

Vážení občané,

v souladu s usnesením rady města Kroměříže nebude nadále možno od 1. 7. 2024 na sběrném dvoře Kroměříž ukládat stavební odpady zdarma.

Uložení stavebních odpadů bude zpoplatněno dle aktuálního ceníku odpadů 2024, který najdete níže v přiloženém souboru.

V případě zájmu můžete využít kontejnerovou dopravu Biopas, spol. s r.o. na tel. číslech:

573 502 791
573 502 782
777 838 402
(tato služba je také zpoplatněna)

Odvoz, likvidace a ceník ukládání stavebních odpadů


Svoz bioodpadu v červenci a srpnu 2024

Kalendář svozu


Harmonogram svozu tříděného odpadu na rok 2024

Kalendář svozu tříděného odpadu v Kroměříži

Harmonogramy mobilních svozů odpadu v roce 2024

Kalendář mobilních svozů

Biopas spol. s r. o.

Fakturační adresa:
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž

Datová schránka: r4zcda8

Odpady a kontejnerová doprava: Kaplanova 2959, 76701 Kroměříž
E-mail: biopas@biopas.cz
Telefon: +420 777 838 402
Telefon: +420 573 502 782

Údržba zeleně: Albertova 3737, 767 01 Kroměříž
E-mail: zelen@biopas.cz 
Telefon: +420 573 338 905

Ostatní kontakty: DALŠÍ KONTAKTY

Sběrný dvůr Zachar Kroměříž

Provozní doba: Po 14:00–18:00, Út–Pá 9:30–13:00 a 13:30–18:00, So 8:00–12:30
IČZ: CZZ00389 

Přijímá tyto druhy odpadů:

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zeleň (tráva, větve, listí apod.) 
 • Stavební odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Dřevěný odpad 

Sběrný dvůr Hulín

Telefon: +420 777 838 414 
Provozní doba: Po, St 12:00–18:00, So 7:00–13:00
IČZ: CZZ00351 

Přijímá tyto druhy odpadů 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zeleň (tráva, větve, listí apod.) 
 • Stavební odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Dřevěný odpad 

Pro objednávky separovaného odpadu kontaktujte:

Tříděný odpad: +420 573 502 792

Firemní popelnice: +420 573 502 790

Občanské popelnice: +420 573 502 789

Objednávky likvidace nebezpečného odpadu: + 420 573 502 793/4

Pro objednávky kontejnerů kontaktujte: 

Kontejnerová doprava: +420 573 502 791