24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Svoz, popelářské auto

Rokycany

Svoz, popelářské auto

Komplexní nakládání s odpady

Společnost Rumpold-R Rokycany s.r.o. vznikla koncem roku 1994, podpisem společenské smlouvy mezi dvěma společníky, společností Rumpold s.r.o. a městem Rokycany. Její hlavní náplní se stalo komplexní nakládání s odpady, které zahrnuje svoz komunálních odpadů, provoz velkokapacitních kontejnerů, separovaný sběr, včetně zajištění recyklace surovin, tj. papíru, plastů a skla, a dále se zabývá mobilním sběrem nebezpečných složek komunálního odpadu, provozování vlastní skládky Rokycany – Němčičky skupiny S-OO, sběrných dvorů, poradenství v odpadovém hospodářství. 

V komunální sféře v současné době společnost obsluhuje cca 80 000 obyvatel. Mezi největší zákazníky patří např. města a obce Plzeň, Rokycany, Starý Plzenec, Spálené Poříčí, Hrádek u Rokycan. Dále provozuje šest sběrných dvorů, vlastní skládku cca 3 km od Rokycan a provádí ve většině zmíněných obcí i svoz separovaného odpadu. 

Svoji činnost v oblasti komunálních služeb doplňuje společnost dále vyvážením odpadkových košů, péčí o veřejné osvětlení a dopravní značení, zajišťováním zimní údržby, strojním i ručním čištění komunikací. 

Jak je ve společnostech skupiny Rumpold obvyklé, zabývá se i tato nakládáním a odstraňováním nebezpečných odpadů z průmyslové sféry. Kromě výbušných a radioaktivních odpadů tak bezpečně odstraňujeme veškeré nebezpečné odpady, společnost vlastní vozidla i vleky v provedení ADR, dále pro nebezpečné tekuté odpady cisternu Ottomeyer. Společnost Rumpold-R Rokycany s.r.o. v současné době zaměstnává 85 zaměstnanců. 

Informace o této provozovně

2024

Změna provozní doby skládky a sběrného dvora Němčičky

Od 1. do 19. července dochází ke změně provozní doby:

6:30 až 15:00


Harmonogram svozů BIO odpadu 2024 – jižní část

Svoz BIO odpadu 2024 – jižní část

Harmonogram svozů BIO odpadu 2024 – severní část

Svoz BIO odpadu 2024 – severní část

Harmonogram svozů objemného odpadu a dřevnatého bioodpadu na jaro 2024

Svoz objemného odpadu a bioodpadu – jaro 2024


Archiv 2023

Přispěli jsme na dobrou věc

Dne 18. prosince 2023 proběhlo slavnostní předání automobilu značky Dacia Jogger Pečovatelské službě Zbiroh v rámci projektu „Sociální automobil“. Zakoupením reklamní plochy na karosérii vozidla jsme i my přispěli k jeho celkovému zafinancování. Jsme rádi, že i díky nám tak bude automobil sloužit svému účelu a přejeme Pečovatelské službě hodně šťastných kilometrů!


Eko Festival s naší účastí

Světový den životního prostředí, pořádaný vždy 5. června, je celosvětově uznávaný svátek boje za lepší a trvale udržitelnou budoucnost. Město Zbiroh uspořádalo k tomuto dni zajímavou edukativní akci pod názvem EKO FESTIVAL určenou nejen pro širokou veřejnost, ale i pro děti z mateřských a základních škol, s cílem zvýšit informovanost o třídění odpadu a odpovědnost k životnímu prostředí. A samotnou ukázkou svozu jak tříděného, tak směsného odpadu se zde prezentovala naše společnost Rumpold-R Rokycany s. r. o.

Rumpold-R Rokycany s. r. o.
IČ: 62619357
DIČ: CZ62619357

Fakturační adresa:
Jiráskova 32
337 01  Rokycany

Datová schránka: 9fy7w63

Adresa obchodního a ekonomického úseku: Jiráskova 32, 337 01 Rokycany
Telefon: +420 371 722 206
Pracovní doba: Po-Pá 7:00-15:00

Adresa provozního areálu: Šťáhlavská 1266, 337 01 Rokycany
Telefon: +420 371 526 411 

Správa hřbitova
Pracovní doba: Po a St 7:00-11:30, 12:30-17:00
E-mail: rokycany@rumpold.cz

Třídící linka
IČZ: CZP01349

Stacionární zařízení DEPOZIT
IČZ: CZP00672

Kompostárna DEPOZIT
IČZ: CZP00652

Mobilní zařízení pro Plzeňský kraj
IČZ: CZP00008

Skládka Rokycany – Němčičky
IČZ: CZP00662

Sběrný dvůr Rokycany Jiráskova

Adresa: Jiráskova 32, 337 01 Rokycany
Telefon: +420 371 722206 
Provozní doba: Po–Pá 9:00–17:00, So 9:00–14:00
IČZ: CZP00810 

Zdarma po předložení OP pouze pro občany města Rokycany. Není určeno pro podnikatelské subjekty!

Přijímá tyto druhy odpadů:

 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – nebezpečné odpady
 • Kovový odpad 
 • Dřevěný odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení
 • Plastový odpad
 • Zeleň (tráva, větvě, listí apod.)

Stavební odpady a eternit se zde neodebírají! 

Sběrný dvůr Rokycany Němčičky 

Provozní doba: Po, St 8:00–12:00, Út, Čt, Pá 13:00–17:00, So 8:00–13:00
Telefon: +420 371 724931 
IČZ: CZP00226, CZP00662

Odpady odebírané zdarma 

Zdarma po předložení OP pouze občané města Rokycany, ostatní dle ceníku. 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – nebezpečné odpady 
 • Kovový odpad 
 • Zeleň (tráva, větve, listí apod.) 
 • Dřevěný odpad 
 • Zpětný sběr elektrozařízení 

Odpady odebírané za ceny dle platného ceníku 

 • Stavební odpad 
 • Stavební odpad obsahující asbest (eternit) 

Sběrný dvůr Bělá nad Radbuzou 

Provozní doba: Po, Čt 13:00–17:00, So 8:00–12:00
IČZ: CZP00726 

Sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty !!! 
 
Odpady jsou odebírány zdarma po předložení OP pouze od občanů města a přilehlých obcí, ostatní dle ceníku. 
 
Pneumatiky přijímáme pouze z osobních vozidel a bez disků. 

Přijímá tyto druhy odpadů 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Plastový odpad (zahradní nábytek, vaničky) 
 • Textilní odpad 
 • Odpady kategorie N – nebezpečné odpady 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zeleň (tráva, větve, listí apod.) 
 • Zpětný sběr elektrozařízení 
 • Stavební odpad 

Sběrný dvůr Spálené Poříčí 

Provozní doba: Út, Čt 13:00–18:00, So 9:00–13:00
IČZ: CZP00305 

Sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty !!! 
 
Odpady jsou odebírány zdarma po předložení OP pouze od občanů města a přilehlých obcí, ostatní dle ceníku. 
 
Pneumatiky přijímáme pouze z osobních vozidel a bez disků. 

Přijímá tyto druhy odpadů 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad (v množství přívěsný vozík poplatek – 50 Kč) 
 • Plastový odpad (zahradní nábytek, vaničky) 
 • Textilní odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 

Stavební odpad se zde nepřijímá (recyklační místo AZS 98 s.r.o. Blovice) objemný odpad v množství přívěsný vozík poplatek – 50 Kč.

Sběrný dvůr Strašice 

Provozní doba: Út, Čt 13:00–18:00, So 9:00–13:00
IČZ: CZP00060 

Sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty !!! 
 
Odpady jsou odebírány zdarma po předložení OP pouze od občanů města a přilehlých obcí, ostatní dle ceníku. 
 
Pneumatiky přijímáme pouze z osobních vozidel a bez disků. 

Přijímá tyto druhy odpadů 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Plastový odpad (zahradní nábytek, vaničky) 
 • Textilní odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Eternit (pouze v omezeném množství a po domluvě) 

Sběrný dvůr Klenčí po Čerchovem 

Provozní doba: Út, Čt 13:00–17:00, So 9:00–12:00
IČZ: CZP00869 

Sběrný dvůr není určen pro podnikatelské subjekty !!! 
 
Odpady jsou odebírány zdarma po předložení OP pouze od občanů města a přilehlých obcí, ostatní dle ceníku. 
 
Pneumatiky přijímáme pouze z osobních vozidel a bez disků. 

Přijímá tyto druhy odpadů 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Plastový odpad (zahradní nábytek, vaničky) 
 • Textilní odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Eternit (pouze v omezeném množství a po domluvě)