24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Vážní budova

Vodňany

Vážní budova

Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů

Hlavní činností společnosti RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. je organizace odstranění všech druhů odpadů kategorie O, N (s výjimkou odpadů radioaktivních a výbušných). Z hlediska územní působnosti je činnost firmy soustředěna na region jižních Čech.

Informace o této provozovně

2024

Provoz o svátcích 5.-6. července 2024

Svoz komunálního dopadu proběhne standardně dle harmonogramu.
Sběrné dvory budou v tyto dny zavřeny.


Přispěli jsme na další sociální automobil

Jsme rádi, že jsme mohli být opět součástí projektu „Sociální automobil“, který má za cíl pomáhat s obnovením vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí. Zakoupením reklamní plochy na vozidle jsme tentokrát pomohli zajistit finanční zdroje potřebné k pořízení automobilu Dacia Jogger pro Dětský domov, Mateřskou školu, Základní školu a Praktickou školu v Písku. Ať vozidlo dobře slouží!


Archiv 2023

Podpořili jsme mladé hasiče

V sobotu 27. května 2023 se uskutečnila soutěž mladých hasičů ve sportovním areálu Blanice ve Vodňanech, a to za podpory i našeho sponzorství. Jednalo se o okresní kolo celorepublikové hry v požárním sportu s názvem Plamen, jejíž organizátorem v rámci České republiky je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Posláním této hry je rozvíjet všeobecné dětské znalosti, vědomosti, dovednosti a celkovou fyzickou zdatnost s přihlédnutím k odborně technické oblasti požární ochrany. Těší nás, že jsme mohli mladé hasiče v jejich činnosti podpořit a přejeme hodně úspěchů v tomto krásném sportu.


Přispěli jsme na dobrou věc

Dne 11. května 2023 došlo ke slavnostnímu předání sedmimístného automobilu Dacia Lodgy Dětskému domovu Žíchovec v rámci projektu „Sociální automobil“. Zakoupením reklamní plochy na karosérii vozidla jsme i my přispěli k jeho celkovému zafinancování. Jsme rádi, že i díky nám tak bude automobil sloužit svému účelu – odvozu většího počtu dětí na různé kulturní a sportovní akce, či k lékaři. Přejeme hodně šťastných kilometrů!

RUMPOLD 01 – Vodňany s. r. o.
IČ: 49023098
DIČ: CZ49023098

Fakturační adresa:
Stožická 1333
389 01 Vodňany

Datová schránka: mrtyhau

Ústředna: +420 383 384 825, vodnany@rumpold.cz

Provoz, dispečink, objednání kontejnerů, reklamace:
Kontakty na provoz a dispečink

Obchodní zástupci:
Kontakty na obchodní zástupce

Fakturace, účetnictví, evidence, personalistika:
Kontakty na fakturace, účetnictví, evidenci a personalistku

Skládka, sběrný dvůr:
Kontakty na skládku a sběrný dvůr

Třídící linka Vodňany, Boršov / výroba TAP Týn nad Vltavou:
Kontakt na třídící linku

Skládka Vodňany 

Adresa: Stožická 1333, 389 01 Vodňany
Telefon: +420 601 081 657
E-mail: sileny@rumpold.cz, leskovec@rumpold.cz

Provozní doba: 
Pondělí     6:00 – 16:00
Úterý        6:00 – 16:00
Středa      6:00 – 17:00
Čtvrtek     6:00 – 16:00
Pátek        6:00 – 15:00
Sobota      8:00 – 16:00
Poslední návozy odpadů 30 min před koncem pracovní doby.

Pro občany města Vodňany převzetí odpadu dle platné vyhlášky města Vodňany. Komunální odpady po předložení OP zdarma, neplatí pro podnikatelské subjekty.

Zpoplatněny jsou stavební odpady, které se platí přímo u obsluhy skládky.

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) 
 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady; eternit 
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad
 • Průmyslové odpady 
 • Zeleň (tráva, větve, listí, …) 
 • Stavební odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Dřevěný odpad 
 • Komunální odpad (TKO) 

Sběrný dvůr

Adresa: Stožická 1333, 389 01 Vodňany
Telefon: +420 601 081 657
E-mail: sileny@rumpold.cz, leskovec@rumpold.cz

Provozní doba: 
Pondělí     6:00 – 16:00
Úterý        6:00 – 16:00
Středa      6:00 – 17:00
Čtvrtek     6:00 – 16:00
Pátek        6:00 – 15:00
Sobota      8:00 – 16:00
Poslední návozy odpadů 30 min před koncem pracovní doby.

Pro občany města Vodňany převzetí odpadu dle platné vyhlášky města Vodňany. Komunální odpady po předložení OP zdarma, neplatí pro podnikatelské subjekty.

Zpoplatněny jsou stavební odpady, které se platí přímo u obsluhy sběrného dvora.

Přistavení kontejnerů je možné objednat na tel. +420 702 139 240 Jaroslav Zástava nebo +420 725 423 722 Tomáš Říha.

Pro objednání kontejneru je nutné vyplnit objednávkový formulář přímo na dispečinku firmy na adrese Stožická 1014, Vodňany, popřípadě si stáhnout a vyplnit objednávkový formulář zde a zaslat na e-mail: zastava@rumpold.cz nebo riha@rumpold.cz.