24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk · Ktn
in case of oil alerts
Stmk · Ktn · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
kontejnery, budova

Sušice

kontejnery, budova

Likvidace nebezpečných a ostatních odpadů

Hlavní činností společnosti RUMPOLD-P s.r.o. – provozovna Sušice je organizace odstranění všech druhů odpadů kategorie O, N (s výjimkou odpadů radioaktivních a výbušných). Z hlediska územní působnosti je činnost firmy soustředěna na region jihozápadních Čech. 

Informace o této provozovně

Od letošního dubna jsme zavedli novou službu

„Koupili jsme cisternu, která má na sobě nádrže s  tlakovou vodou. Zatím budeme likvidovat odpady ze septiků, žump a také tukových lapolů, které jsou určeny k zachycení tuků a mastnot odtékajících například z restauračních provozů, kuchyní, jídelen atd. Součástí cisterny jsou i nádrže s tlakovou vodou, takže po odčerpání odpadu vše dokonale zákazníkovi dočistíme klasickou tlakovou vapkou.“

Celý rozhovor s ředitelem sušické provozovny Martinem Němečkem

Zařízení ke sběru a výkupu, úpravě a skladování odpadů ulice Nová, Sušice

Telefon: +420 376 520519 
Provozní doba: Po–Pá 7:00–11:30 a 12:00–18:00 
IČZ: CZP00374 

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack). 
 • Odpady kategorie N – tzn. nebezpečné odpady 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • A další odpady dle provozního řádu, která naleznete v sekci Ke stažení
 • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik 

Sběrný dvůr RUMPOLD-P s.r.o., Sušice Nová 

Telefon: +420 376 520 519, +420 773 786232 
Provozní doba: Po–Pá 7:00–11:30 a 12:00–18:00, So 8:00–11:30 a 12:00–16:00
IČZ svoz separovaného odpadu: CZP00374.341
IČZ třídírna – papír, plast: CZP00374.342 

Sběrný dvůr je určen výhradně pro občany obcí, které zde zajišťují sběrné místo pro své občany.

Seznam obcí

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack). 
 • Odpady kategorie N – tzn. nebezpečné odpady 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • A další odpady dle provozního řádu, která naleznete v sekci Ke stažení
 • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik 

Sběrný dvůr Horažďovice 

Telefon: +420 702 126542 
Provozní doba: Út, So 9:00–12:00 a 14:00–18:00, Čt 14:00–18:00 

Příjem odpadů je možný pouze od občanů Města Horažďovice a jeho smluvních partnerů.

Sběrný dvůr Horažďovice přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Další odpady dle provozního řádu, která najdete v sekci Ke stažení
 • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik 
 • Sběrný dvůr přijímá též stavební odpady kategorie ostatní odpad, např. beton, cihly, tašky, zemina, kamení… (v omezeném množství max. 100 kg při jedné návštěvě SD)
 • Sběrný dvůr nepřijímá stavební odpady kategorie „nebezpečný odpad“ (např. odpady s obsahem azbestu – např. eternit
 • Vzhledem k tomu, že SD není místem zpětného odběru pneumatik, protože se nejedná o komunální odpad, pneumatiky je nezbytné odevzdávat do pneuservisů, kde mají povinnost Vám je zpětně odebrat zdarma, bez vazby na nákup jiného zboží. Pneumatiky jsou v SD přijímány jen ve výjimečných případech 

Překladiště Horažďovice 

Telefon: +420 702 126542 
Provozní doba: Po–Pá 7:00–15:00 

Rozsah činností překladiště v Horažďovicích: 

 • Sběr odpadů v rozsahu provozního řádu, který najdete v sekci Ke stažení 
 • Odvoz odpadu k uložení na skládce S-OO III

Deponie BRO Horažďovice

Provozní doba: Po–Pá 7:00–15:00
IČZ biologicky rozložitelný odpad: CZP00162 
IČZ překladiště odpadů: CZP00162 

Na sběrné místo můžete přivézt v neomezeném množství: 

 • biologicky rozložitelný odpad 

Sběr odpadů se provádí v rozsahu provozního řádu, který naleznete v sekci Ke stažení. Při dodávce většího množství (více jak 1000 kg) je vhodné ohlášení předem z důvodu organizace práce. 

RUMPOLD-P s. r. o.
IČ: 61778516
DIČ: CZ61778516

Fakturační adresa:
Čs. armády 29
261 01  Příbram

Objednávky, pokladna: Alena Šnaiberková
E-mail: snaiberkova@rumpold.cz
Telefon: +420 376 520 519, +420 376 523 060, +420 602 145 037

Obchodní zástupce: Petra Šlapáková
E-mail: slapakova@rumpold.cz
Telefon: +420 376 520 519, +420 725 763 656 

Vedoucí provozu a dopravy: Václav Potužák
E-mail: potuzak@rumpold.cz
Telefon:+420 376 520 519, +420 725 708 426