24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk
in case of oil alerts
Stmk · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
kontejnery, budova

Sušice

kontejnery, budova

Likvidace nebezpečných a ostatních odpadů

Hlavní činností společnosti RUMPOLD-P s.r.o. – provozovna Sušice je organizace odstranění všech druhů odpadů kategorie O, N (s výjimkou odpadů radioaktivních a výbušných). Z hlediska územní působnosti je činnost firmy soustředěna na region jihozápadních Čech. 

Informace o této provozovně

2024

Pozvánka na koncert

Firma Rumpold není jen odborníkem na svoz komunálního odpadu, ukládání materiálu na skládky nebo třídění odpadu. Jsme také hrdými podporovateli kultury a umění, a proto vás srdečně zveme na slavnostní koncert k 200. výročí narození významného skladatele Antona Brucknera, který s hrdostí sponzorujeme. Přijďte si užít večer plný nádherné hudby a společně s námi oslavit toto jubileum. Koncert se uskuteční 13. 7. 2024 v Klášterním kostele sv. Felixe v Sušici.

Koncert k 200. výročí narození Antona Brucknera


Odpovědný přístup k životnímu prostředí je pro nás prioritou

Víte, kolik jsme společně díky sběru vysloužilých elektrospotřebičů uspořili elektrické energie, energetických surovin, primárních surovin a pitné vody? Pokud vám stejně jako nám na životním prostředí záleží, prohlédněte si Certifikát enviromentálního vyúčtování, které jsme za loňský rok opět obdrželi od společnosti ASEKOL a v němž se všechna tato důležitá čísla dozvíte.

Certifikát enviromentálního vyúčtování za rok 2023


Archiv 2023

Recykluji! Neskládkuji!

Naše provozovna v Sušici, která je součástí společnosti Rumpold-P s.r.o., získala hned dvě ocenění za nejvyšší přínos v předávání recyklovatelného odpadu v Plzeňském kraji za rok 2022. Konkrétně pak první místo za ukládku sutí v recyklačním centru v Zavlekově a současně i první místo za celkovou TOP ukládku v Plzeňském kraji.

Titul 1. místo Recykluji! Neskládkuji! v Plzeňském kraji

Titul 1. místo Recykluji! Neskládkuji! RC Zavlekov


Archiv 2022

Od dubna jsme zavedli novou službu

„Koupili jsme cisternu, která má na sobě nádrže s  tlakovou vodou. Zatím budeme likvidovat odpady ze septiků, žump a také tukových lapolů, které jsou určeny k zachycení tuků a mastnot odtékajících například z restauračních provozů, kuchyní, jídelen atd. Součástí cisterny jsou i nádrže s tlakovou vodou, takže po odčerpání odpadu vše dokonale zákazníkovi dočistíme klasickou tlakovou vapkou,“ říká ředitel sušické provozovny Martin Němeček.

RUMPOLD-P s. r. o.
IČ: 61778516
DIČ: CZ61778516

Fakturační adresa:
Čs. armády 29
261 01  Příbram

Datová schránka: ip4yggf

Adresa provozovny:
Nová 240
342 01  Sušice

Objednávky, pokladna: Alena Šnaiberková
E-mail: susice@rumpold.cz
Telefon: +420 376 520 519, +420 376 523 060, +420 602 145 037

Obchodní zástupce: Petra Šlapáková
E-mail: slapakova@rumpold.cz
Telefon: +420 376 520 519, +420 725 763 656 

Vedoucí provozu a dopravy: Václav Potužák
E-mail: potuzak@rumpold.cz
Telefon:+420 376 520 519, +420 725 708 426

Zařízení ke sběru a výkupu (Nová 240, 34201 Sušice)
IČZ: CZP00374

Biologicky rozložitelný odpad (Deponie, Strakonická 341 01 Horažďovice)
IČZ: CZP00844

Překladiště odpadů (Strakonická, 341 01 Horažďovice)
IČZ: CZP00162

Sběrný dvůr Horažďovice
IČZ: CZP00367

Zařízení ke sběru a výkupu, úpravě a skladování odpadů ulice Nová, Sušice

Telefon: +420 376 520519 
Provozní doba: Po–Pá 7:00–11:30 a 12:00–18:00 
IČZ: CZP00374 

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack). 
 • Odpady kategorie N – tzn. nebezpečné odpady 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • A další odpady dle provozního řádu, která naleznete v sekci Ke stažení
 • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik 

Sběrný dvůr RUMPOLD-P s.r.o., Sušice Nová 

Telefon: +420 376 520 519, +420 773 786232 
Provozní doba: Po–Pá 7:00–11:30 a 12:00–18:00, So 8:00–11:30 a 12:00–16:00
IČZ svoz separovaného odpadu: CZP00374.341
IČZ třídírna – papír, plast: CZP00374.342 

Sběrný dvůr je určen výhradně pro občany obcí, které zde zajišťují sběrné místo pro své občany.

Seznam obcí

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack). 
 • Odpady kategorie N – tzn. nebezpečné odpady 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • A další odpady dle provozního řádu, která naleznete v sekci Ke stažení
 • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik 

Sběrný dvůr Horažďovice 

Telefon: +420 702 126542 
Provozní doba: Út, So 9:00–12:00 a 14:00–18:00, Čt 14:00–18:00 

Příjem odpadů je možný pouze od občanů Města Horažďovice a jeho smluvních partnerů.

Sběrný dvůr Horažďovice přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Další odpady dle provozního řádu, která najdete v sekci Ke stažení
 • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik 
 • Sběrný dvůr přijímá též stavební odpady kategorie ostatní odpad, např. beton, cihly, tašky, zemina, kamení… (v omezeném množství max. 100 kg při jedné návštěvě SD)
 • Sběrný dvůr nepřijímá stavební odpady kategorie „nebezpečný odpad“ (např. odpady s obsahem azbestu – např. eternit
 • Vzhledem k tomu, že SD není místem zpětného odběru pneumatik, protože se nejedná o komunální odpad, pneumatiky je nezbytné odevzdávat do pneuservisů, kde mají povinnost Vám je zpětně odebrat zdarma, bez vazby na nákup jiného zboží. Pneumatiky jsou v SD přijímány jen ve výjimečných případech 

Překladiště Horažďovice 

Telefon: +420 702 126542 
Provozní doba: Po–Pá 7:00–15:00 

Rozsah činností překladiště v Horažďovicích: 

 • Sběr odpadů v rozsahu provozního řádu, který najdete v sekci Ke stažení 
 • Odvoz odpadu k uložení na skládce S-OO III

Deponie BRO Horažďovice

Provozní doba: Po–Pá 7:00–15:00
IČZ biologicky rozložitelný odpad: CZP00162 
IČZ překladiště odpadů: CZP00162 

Na sběrné místo můžete přivézt v neomezeném množství: 

 • biologicky rozložitelný odpad 

Sběr odpadů se provádí v rozsahu provozního řádu, který naleznete v sekci Ke stažení. Při dodávce většího množství (více jak 1000 kg) je vhodné ohlášení předem z důvodu organizace práce.