24/7 emergency service
sewer and pipe blockages
Stmk · Ktn
in case of oil alerts
Stmk · Ktn · W · Nö · Bgld
Zákaznický servis
+ 420 800 112 110
Po-Čt 7:30–17:00, Pá 7:30–15:30
Skládka

Příbram

Skládka

Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů

Hlavní činností společnosti RUMPOLD-P s.r.o., provozovny Příbram je odstranění všech druhů odpadů kategorie O, N (s výjimkou odpadů radioaktivních a výbušných) a odstranění kapalných odpadů.

Z hlediska územní působnosti je činnost firmy soustředěna na region středních Čech. Povolení IPPC nám dovoluje nakládat s odpady jak nebezpečnými, tak s odpady ostatními včetně dopravy. 

K základnímu vybavení a službám společnosti patří: 

 • skládka odpadů S-OO v Chrástu u Březnice 
 • sklad nebezpečných odpadů na skládce v Chrástu u Březnice 
 • odstranění nebezpečných odpadů
 • svozová technika na sběr popelových nádob 
 • kontejnerová technika na sběr separovaných, objemných, nebezpečných a zdravotnických odpadů 
 • třídící linka na separované odpady (plasty, sklo, papír a další) 
 • recyklační středisko stavebních odpadů 

Informace o této provozovně

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Dle environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL pro rok 2022 přispěla naše společnost Rumpold-P k lepšímu životnímu prostředí. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory spotřeby elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů.

CERTIFIKÁT ENVIROMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

RUMPOLD-P s.r.o.
IČ: 61778516
DIČ: CZ61778516

Fakturační adresa:
Čs. armády 29
261 01 Příbram

Datová schránka: ip4yggf

Obchodní zástupce: Jan Brabec
E-mail: brabec@rumpold.cz
Telefon: +420 318 633 054

Office manager: Martina Poslušná
E-mail: poslusna@rumpold.cz
Telefon: +420 318 633 054

Doprava a objednávky: +420 607 977 047

Reklamace: reklamacepribram@rumpold.cz

DALŠÍ KONTAKTY

Třídírna Chrást

Telefon: +420 602 200 261
Provozní doba: Po–Pá 6:00–14:30
IČZ: CZS02458
ZOBRAZIT V GOOGLE MAPS

Na třídírnu můžete přivézt v neomezeném množství:

 • Papír 
 • Plast 
 • Tetrapack

Skládka Chrást

Telefon: +420 602 660 899
Provozní doba: Po–Pá 6:00–16:30
IČZ: CZS00068
ZOBRAZIT V GOOGLE MAPS

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack) – v omezeném množství – větší množství viz třídírna Chrást 
 • Objemný odpad 
 • Odpady kategorie N – tzv. nebezpečné odpady
 • Pneumatiky 
 • Kovový odpad 
 • Zeleň 
 • Stavební odpad 
 • Zpětný odběr elektrozařízení 
 • Dřevěný odpad 
 • Komunální odpad

Recyklační středisko stavebních odpadů – Chrást u Březnice 

Provozní doba: Po–Pá 6:00–16:30
IČZ: CZS02031
ZOBRAZIT V GOOGLE MAPS

Přijímá tyto druhy odpadů: 

 • Beton
 • Cihly
 • Tašky a keramické výrobky
 • Dřevo
 • Zemina a kamení

Překladiště odpadů Chrást u Březnice

IČZ: CZS02658

Provoz Sklad nebezpečných odpadů Chrást

IČZ: CZS00069

Provoz Mobilní zařízení

IČZ: CZP00866